Facebook
Музеите в община Котел

Експозиция "История на Жеравна"

   Намира се в родната къща на българския възрожденски учител и просветител Сава Филаретов. Съхранява материали за историята Жеравна и дейността на известни жеравненци – Сава Филаретов, д-р Васил Соколски, Райно Попович, Васил Стоянов, Тодор Икономов. Архитектурата е автентична, както и вътрешното обзавеждане. Впечатляващ е домашният параклис и вътрешната украса на къщата, която представлява комплекс от възрожденска дърворезба, положена в различни сюжети в колонадата, вратите и тавана на сградата.