Facebook
Музеите в община Котел

Вътрешни административни актове

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - гр. Котел, може да видите ---> ТУК 

Правилник за вътрешния трудов ред в Исторически музей - гр. Котел, може да видите ---> ТУК